Jakie jest najlepsze liceum w Warszawie? Ranking Liceów Warszawa

Wybór liceum w to ważna decyzja edukacyjna, która zależy od wielu czynników. Rankingi szkół w Warszawie oferują przegląd placówek pod względem osiągnięć uczniów, kadry nauczycielskiej i innych czynników. Jednak, warto pamiętać, że najlepsze liceum może być różne dla różnych uczniów, ponieważ ostateczna ocena zależy od indywidualnych potrzeb, zainteresowań i aspiracji każdego ucznia. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć swoje cele edukacyjne i wybrać liceum, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom i dążeniom.

Jak powstają rankingi najlepszych liceów w stolicy?

Rankingi najlepszych liceów w Warszawie, jak również w innych miejscach, powstają na podstawie analizy wielu czynników i danych. Oto kilka kluczowych kroków i elementów, które mogą wpłynąć na tworzenie takich rankingów:

 1. Osiągnięcia uczniów: Jednym z głównych kryteriów w tworzeniu rankingów liceów są wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i innych testach zewnętrznych. Wyższe wyniki uczniów często przekładają się na wyższą pozycję szkoły w rankingu.
 2. Absolwenci i ich ścieżki kariery: Informacje na temat absolwentów liceum, ich sukcesów zawodowych, dalszej edukacji i osiągnięć również mogą być brane pod uwagę.
 3. Kadra nauczycielska: Doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli oraz ich zdolność do przekazywania wiedzy wpływają na renomę liceum.
 4. Programy nauczania: Bogate i różnorodne programy nauczania, oferujące zarówno przedmioty podstawowe, jak i dodatkowe, są często pozytywnie oceniane.
 5. Wyposażenie i infrastruktura: Stan budynków szkolnych, dostępność sprzętu oraz bibliotek mogą również mieć wpływ na ocenę liceum.
 6. Aktywności pozalekcyjne: Działalność dodatkowa, takie jak kółka zainteresowań, kluby czy udział w konkursach, może być również brana pod uwagę.
 7. Opinie uczniów i rodziców: Opinie samych uczniów i ich rodziców na temat liceum..
 8. Przyjęcia na studia: Procent uczniów, którzy uzyskują dostęp do uczelni wyższych, może być kolejnym wskaźnikiem sukcesu liceum.
 9. Ewaluacja od strony administracji edukacyjnej: W niektórych krajach, administracja edukacyjna prowadzi oceny i ewaluacje szkół, które również mogą być brane pod uwagę w rankingach.
 10. Badania społeczne i ankietowanie: Czasem organizacje badawcze lub media przeprowadzają badania i ankietowania wśród społeczności szkolnej, aby ocenić jakość liceum.

Warto jednak pamiętać, że rankingi liceów to tylko jedno narzędzie oceny. Wybór liceum powinien być zgodny z indywidualnymi potrzebami i aspiracjami ucznia, a rankingi to tylko jedno z wielu źródeł informacji.

Dlaczego dobre liceum jest tak ważne?

Dobre liceum jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze, stanowi kluczowy etap w edukacji, przygotowując uczniów do kolejnych wyzwań, takich jak studia czy życie zawodowe. Po drugie, jako miejsce, gdzie nabywamy wiedzę i umiejętności, liceum wpływa na rozwój intelektualny i kształtuje myślenie krytyczne. Po trzecie, dobre liceum oferuje szeroki zakres przedmiotów i aktywności pozalekcyjnych, co pomaga uczniom odkryć swoje zainteresowania i talenty. Ponadto, dobrze prowadzone liceum daje uczniom dostęp do wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz nowoczesnej infrastruktury, co poprawia jakość nauki. Dobre liceum jest także kluczem do lepszych możliwości edukacyjnych i zawodowych w przyszłości, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu.

Jakie jest najlepsze liceum w Warszawie? Ranking Liceów Warszawa

Najlepsze liceum w Warszawie to  wg aktualnych statystyk, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Szkoła ta zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektywy 2023 zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i warszawskiej. Staszic to szkoła z tradycjami, która od wielu lat kształci elitę intelektualną Polski.

Ranking Liceów Warszawa 2023

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. To szkoła z bogatą tradycją i osiągnięciami. Uczniowie Staszica odnoszą sukcesy w nauce, sporcie, kulturze i innych dziedzinach. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła miała 100% zdawalności matury z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W tym samym roku szkolnym uczniowie Staszica zdobyli 21 tytułów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Staszica zdobyli też 10 medali na mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach sportowych.
 2. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła miała 100% zdawalności matury z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W tym samym roku szkolnym uczniowie Hoffmanowej zdobyli 12 tytułów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Uczniowie Hoffmanowej są zaangażowani w życie kulturalne szkoły i miasta. Szkoła ma bogatą ofertę zajęć artystycznych, m.in. w zakresie muzyki, teatru i tańca. W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Hoffmanowej zdobyli 10 nagród na konkursach i festiwalach kulturalnych.
 3. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego. Uczniowie Czackiego odnoszą sukcesy w nauce, sporcie, kulturze i innych dziedzinach. W roku szkolnym 2022/2023 szkoła miała 100% zdawalności matury z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W tym samym roku szkolnym uczniowie Czackiego zdobyli 15 tytułów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 10 nagród na konkursach i festiwalach kulturalnych, a samo liceum było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za swoje osiągnięcia.
 4. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.
 5. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana.
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego.
 7. XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
 8. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.
 9. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Ranking liceów w Warszawie 2023 został przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Do rankingu zostało zakwalifikowanych 110 liceów z Warszawy, które spełniły kryteria:

 • szkoła ma maturę w zakresie rozszerzonym z co najmniej 3 przedmiotów
 • szkoła ma co najmniej 120 absolwentów, którzy zdali maturę w roku szkolnym 2022/2023

Ranking został sporządzony w oparciu o 4 kryteria:

 • średni wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (matematyka, język polski, język obcy nowożytny) – 30%
 • średni wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów do wyboru – 25%
 • liczba laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych – 25%
 • społeczna aktywność szkoły – 20%

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy wyborze liceum?

Przy wyborze liceum warto wziąć pod uwagę nie tylko w/w ranking, ale także inne czynniki, takie jak:

 • lokalizacja szkoły
 • profil szkoły
 • opinie uczniów i nauczycieli
 • oferta zajęć dodatkowych