Snobizm – co to jest i jak rozpoznać snoba?

Snobizm jest pojęciem często używanym w kontekście społecznym i kulturowym. Odnosi się on do tendencji jednostek do dążenia do wyższego statusu społecznego lub kulturalnego, często poprzez udawanie, naśladowanie lub wyolbrzymianie pewnych cech lub zachowań, co ma na celu zdobycie uznania i akceptacji w określonym środowisku społecznym.

Co to jest snobizm? 

Snobizm to zachowanie, które wprost polega na dążeniu do wywyższania się nad innymi lub udawaniu wyższego statusu społecznego, kulturowego lub materialnego. Jest to często wynik poczucia niższości lub niepewności, które skłania jednostki do przyjmowania pewnych manier, stylów życia lub upodobań, aby zdobyć aprobatę i akceptację w określonym społeczeństwie lub grupie społecznej. Snobizm manifestuje się często w następujący sposób:

 1. Naśladowanie: Snoby często naśladują zachowania, ubiór, czy mowę innych osób uważanych za bardziej prestiżowe lub wpływowe. Chcąc przypominać swoich idoli, mogą świadomie lub nieświadomie imitować ich styl życia.
 2. Pseudo-elitaryzm: Mogą dążyć do przynależności do wybranej elity, często poprzez okazywanie swojego przekonania o wyjątkowości swojego statusu lub pochodzenia społecznego. Mogą unikać kontaktów z osobami spoza wybranej grupy społecznej.
 3. Konsumpcjonizm: Snobizm często idzie w parze z nadmiernym konsumpcjonizmem, gdzie jednostki starają się okazać swój status poprzez zakup drogich produktów lub usług.
 4. Wyolbrzymianie własnej ważności: Przecenianie swojego znaczenia lub osiągnięć, a także demonstrowanie poczucia wyższości w stosunku do innych.
 5. Wrażliwość na prestiż: Zdobywanie prestiżu i uznania staje się dla snobów priorytetem, często kosztem autentyczności i własnych wartości.

Snobizm może wynikać z różnych czynników, takich jak aspiracje społeczne, presja grupy, poczucie niższości lub lęk przed odrzuceniem. Istotne jest to, że snobizm może prowadzić do fałszywego lub powierzchownego życia, utraty autentyczności i trudności w budowaniu prawdziwych relacji. 

Co to znaczy że ktos jest snobem?

Osoba uważana za snoba jest zazwyczaj charakteryzowana przez kilka cech lub zachowań, które wyrażają dążenie do podkreślania swojego wyższego statusu społecznego, kulturalnego lub materialnego w sposób pretensjonalny i często wynikający z próżności.

Kilka cech, które mogą wskazywać, że ktoś jest snobem:

 • Bardzo zwraca uwagę na to, jak jest postrzegany przez innych. Może być nadmiernie zainteresowany ubiorem, markami, luksusowymi przedmiotami i ogólnym wizerunkiem.
 • Lubi chwalić się swoimi osiągnięciami, majątkiem lub związkami społecznymi. Może wyolbrzymiać swoje sukcesy.
 • Często uważa się za część elity społecznej, kulturowej lub intelektualnej i stara się utrzymać dystans od osób spoza tej grupy. 
 • Naśladuje zachowania, styl życia lub zainteresowania innych, którzy są uważani za bardziej prestiżowych lub wpływowych.
 • Często identyfikuje się z drogimi i ekskluzywnymi produktami lub markami, a zakupy stają się sposobem na okazywanie swojego statusu społecznego. 
 • Może unikać bliskich relacji z osobami spoza wybranej grupy społecznej lub kulturowej, uważając, że są one niestosowne lub mniej wartościowe.
 • Dąży do ukrycia swojej prawdziwej tożsamości lub wartości, starając się dostosować do oczekiwań wybranej grupy społecznej.

Jak zachowuje się snob? Po czym poznac snoba?

Osoba zachowująca się jak snob może przejawiać kilka charakterystycznych zachowań i cech. Oto niektóre z nich, które mogą pomóc rozpoznać snoba:

 1. Nadmierna dbałość o wygląd i pozory.
 2. Chwalenie się i wywyższanie.
 3. Pseudo-elitaryzm.
 4. Naśladowanie innych.
 5. Konsumpcjonizm.
 6. Niedostępność dla osób spoza jego standardów.
 7. Zdumiewanie innych swoim poczuciem wyższości.

Ważne jest, aby nie oceniać ludzi zbyt pochopnie i pamiętać, że zachowania snobów mogą wynikać z różnych czynników, takich jak poczucie niższości czy próba dostosowania się do określonych norm społecznych. Nie zawsze łatwo jest rozróżnić, kiedy ktoś jest snobem, a kiedy po prostu wyraża swoje indywidualne preferencje czy aspiracje.

Przykłady snobizmu

Kilka przykładów zachowań snobistycznych, które można spotkać w różnych dziedzinach życia:

 • Moda: Osoba snobistyczna może nosić wyłącznie ubrania od renomowanych projektantów i wyrażać pogardę dla innych marek. Mogą również okazywać zainteresowanie tylko najnowszymi trendami, uważając wszystko inne za przestarzałe.
 • Kulinaria: Snob kulinarny może unikać restauracji i potraw, które nie są uważane za ekskluzywne lub haute cuisine. Mogą również wytykać innym ich wybory żywieniowe i krytykować jedzenie poza ich własnymi standardami.
 • Muzyka: Snob muzyczny może uważać tylko pewne gatunki muzyczne za prawdziwą muzykę i gardzić innymi stylami muzycznymi. 
 • Edukacja: Osoba snobistyczna może wywyższać jedynie pewne instytucje edukacyjne lub programy studiów, a inne uważać za niższe. 
 • Samochody: Osoba snobistyczna może postrzegać tylko pewne marki samochodów jako statusowe i unikać innych. Mogą oceniać innych ludzi na podstawie rodzaju samochodu, który prowadzą.
 • Sztuka: Snob artystyczny może uważać tylko określone style artystyczne lub epoki za wartościowe i krytykować inne jako banalne lub prymitywne.
 • Język: Snob językowy może krytykować innych za błędy gramatyczne lub za użycie popularnych słów czy skrótów językowych.
 • Technologia: Snob technologiczny może gardzić urządzeniami lub systemami operacyjnymi, które uważa za mniej ekskluzywne lub popularne.

Warto pamiętać, że snobizm może przybierać wiele różnych form i objawiać się w różnych dziedzinach życia. 

Snobizm jako motywacja do działania

Snobizm jako motywacja do działania może mieć różne aspekty i konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Kilka sposobów, w jakie snobizm może wpływać na ludzkie działania:

 1. Motywacja do osiągnięć: może działać jako motywacja do osiągnięć i sukcesów. Osoba dążąca do zdobycia określonego statusu społecznego lub kulturowego może podjąć wysiłek, aby spełnić te oczekiwania i zyskać uznanie w wybranej grupie społecznej.
 2. Rozwój osobisty: Dla niektórych może być bodźcem do ciągłego rozwoju osobistego. Chcąc dorównać swoim ideałom lub grupie społecznej, mogą inwestować w naukę, rozwijanie umiejętności czy samodoskonalenie.
 3. Kreatywność i innowacje: osoby dążące do wywyższania się nad innymi mogą być bardziej skłonne do tworzenia nowych rozwiązań, projektów czy pomysłów. Pragnąc się wyróżnić, mogą stworzyć coś innowacyjnego lub oryginalnego.
 4. Motywacja finansowa: może skłaniać do zarabiania więcej pieniędzy, aby stać na droższe produkty, marki czy usługi, które są uważane za prestiżowe.
 5. Kreowanie tożsamości: może być sposobem na kreowanie swojej tożsamości. Identyfikując się z określonymi wartościami lub stylem życia, mogą lepiej zrozumieć, kim chcą być.

Jednak warto podkreślić, że snobizm jako motywacja do działania może także mieć negatywne skutki. 

Czy istnieje snobizm pozytywny?

Istnieje pewna koncepcja snobizmu pozytywnego, która może być rozumiana jako dążenie do wyższego standardu lub poziomu w pewnym aspekcie życia, ale bez negatywnych konsekwencji, takich jak wywyższanie się nad innymi czy gardzenie nimi.

Ten pozytywny snobizm może być postrzegany jako skoncentrowanie się na doskonaleniu siebie lub podnoszeniu jakości życia w sposób, który nie zaszkadza innym ani nie prowadzi do nadmiernego materializmu lub próżności.

Przykłady pozytywnego snobizmu mogą obejmować:

Rozwój osobisty: Dążenie do ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności, niekoniecznie dla zdobycia wyższego statusu, ale dla osobistego spełnienia i samodoskonalenia.

Jakość życia: Staranie się o wyższą jakość życia poprzez dbanie o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną, oraz pielęgnowanie zdrowych relacji rodzinnych i społecznych.

Edukacja: Dążenie do ciągłego kształcenia się i rozwijania wiedzy, nie tylko w celu zdobycia tytułów lub prestiżu, ale również dla osobistego zadowolenia i wzbogacenia swojego umysłu.

Kultura i sztuka: Interesowanie się kulturą, sztuką i literaturą jako środkiem do rozwoju intelektualnego i estetycznego, a nie tylko jako narzędziem do zdobycia prestiżu społecznego.

Ekologia i zrównoważony styl życia: Dążenie do ochrony środowiska naturalnego i dbanie o zrównoważony styl życia, aby przyczynić się do lepszej przyszłości planety.

Wolontariat: Angażowanie się w działalność charytatywną i wolontariat, aby pomagać innym i wpływać pozytywnie na społeczeństwo.

Na czym polega snobizm językowy?

Snobizm językowy polega na nadmiernym lub przesadnym dbaniu o poprawność językową oraz używanie skomplikowanych lub trudnych słów, zwrotów lub fraz w celu podkreślenia swojej wyższości intelektualnej lub kulturowej nad innymi.

Osoby przejawiające snobizm językowy często starają się wydawać się bardziej wykształcone lub elokwentne, niż są w rzeczywistości, i często unikają prostych czy potocznych zwrotów na rzecz bardziej wyszukanych wyrażeń.

Przykłady snobizmu językowego:

 • Używanie archaicznych słów, aby zdobyć uznanie za znajomość terminologii historycznej lub literackiej.
 • Używanie skomplikowanych synonimów: Snob językowy może zastępować proste słowa bardziej rozbudowanymi synonimami, co sprawia, że ich wypowiedzi stają się trudniejsze do zrozumienia.
 • Cytowanie literatury lub klasyków jako próba wykazania się wiedzą lub erudycją.
 • Krytykowanie błędów językowych innych jako dowód niższego poziomu edukacji czy intelektu.
 • Unikanie słów potocznych, uważając je za nieodpowiednie lub poniżej swojego poziomu.

Snobizm językowy może być wynikiem próby wywołania wrażenia wyższej kultury lub intelektu, ale może także wprowadzać dezorientację lub utrudniać komunikację z innymi.