Na czym polega prawo przyciągania? Kiedy prawo przyciągania dziala?

Prawo przyciągania w kontekście psychologii odnosi się do przekonania, że nasze myśli, uczucia i intencje mają wpływ na to, co przyciągamy do siebie w życiu. To koncepcja z obszaru tzw. prawa przyciągania czy prawa przyciągania podobnego. Według tej teorii, pozytywne myśli i emocje przyciągają do nas pozytywne doświadczenia i osoby, podczas gdy negatywne myśli mogą przyciągać negatywne sytuacje. Jakie są zasadnicze idee tego prawa w kontekście psychologicznym i czy ono naprawdę działa?

Prawo przyciągania – skąd się wzięło?

Prawo przyciągania jest pojęciem popularnym w obszarze rozwoju osobistego i psychologii pozytywnej. Nie jest ono formalnym prawnym lub naukowym przepisem, ale raczej teorią działającą na poziomie psychologii społecznej i samopomocy. Oto kilka informacji na jego temat:

 1. Źródło: Prawo przyciągania nie jest związane z określonym twórcą lub źródłem w tradycyjnym sensie, takim jak prawa fizyczne, które mają konkretnych autorów, jak Isaac Newton czy Albert Einstein. Zamiast tego, jest to koncepcja rozwijana przez wielu autorów, myślicieli i praktyków w dziedzinie rozwoju osobistego.
 2. Zasady: Prawo przyciągania opiera się na przekonaniu, że nasze myśli, emocje i intencje mają wpływ na to, co przyciągamy do siebie w życiu. Według tej teorii, pozytywne myśli i emocje przyciągają pozytywne doświadczenia, a negatywne myśli i uczucia mogą przyciągać negatywne sytuacje. Kluczową zasadą jest skupienie uwagi na tym, co chcemy przyciągnąć, a nie na tym, czego się obawiamy.
 3. Historia: Idea przyciągania i skupiania się na pozytywnych myślach sięga różnych tradycji filozoficznych i duchowych, ale stała się szczególnie popularna w XX wieku w kontekście ruchów związanych z rozwojem osobistym, takich jak ruch New Age i psychologia pozytywna. Koncepcja ta była promowana przez takie postacie jak Napoleon Hill, autor książki Myśl i bogać się, oraz Rhonda Byrne, autorka bestsellera Sekret.

Warto podkreślić, że Prawo przyciągania jest kontrowersyjne i nie jest podstawą dla naukowej psychologii. Niektórzy uważają je za pozytywny i inspirujący sposób myślenia, podczas gdy inni krytykują je za brak naukowego dowodu i zbyt duże uproszczenie skomplikowanych problemów życiowych.

Czy prawo przyciągania naprawdę działa?

Nie ma jednoznacznych naukowych dowodów potwierdzających skuteczność prawa przyciągania, a jego działanie pozostaje kwestią wiary, przekonań i subiektywnych doświadczeń.

 • Zwolennicy prawa przyciągania twierdzą, że myśli i emocje mają wpływ na nasze doświadczenia i przyciągają wydarzenia, osoby i sytuacje do naszego życia. Twierdzą, że koncentrowanie się na celach, wizualizacja sukcesu i pozytywny stan umysłu mogą pomóc w osiągnięciu pożądanych wyników.
 • Krytycy zaznaczają, że brakuje naukowych dowodów na to, że prawo przyciągania działa w dosłownym sensie. Wiele czynników wpływa na nasze życie, w tym nasze działania, okoliczności zewnętrzne, zdolności i umiejętności, które niekoniecznie związane są z myślami czy emocjami.

Dla wielu ludzi, praktykowanie zasad prawa przyciągania może być inspirujące i motywujące, ale nie można go traktować jako gwarancji sukcesu lub jako naukowej teorii. Warto zachować zdrowy rozsądek i podejść do tego konceptu z umiarem, korzystając z pozytywnych myśli i wizualizacji jako narzędzi wspierających nasze cele, ale nie jako jedynej strategii osiągania sukcesu.

Kiedy działa prawo przyciągania?

Prawo przyciągania, opisujące zasadę przyciągania tego, na co skupiamy swoją uwagę i energię, może działać w różnych sytuacjach i na różnych płaszczyznach życia. Może wydawać się działać w następujących kontekstach:

 1. Osobiste cele i motywacja: Koncepcja ta sugeruje, że skupienie uwagi na swoich celach, wizualizacja sukcesu i utrzymanie pozytywnego nastawienia mogą pomóc w motywacji do osiągania zamierzonych wyników w życiu osobistym. Osoby, które wierzą w to prawo, często twierdzą, że kiedy skoncentrują się na swoich celach i wierzą w ich osiągnięcie, to bardziej prawdopodobne, że zrealizują te cele.
 2. Relacje interpersonalne: Według tej teorii, przyciągamy do siebie osoby o podobnych energiach i wibracjach, co może wpływać na to, z kim nawiązujemy relacje. Przykładowo, osoba o pozytywnym nastawieniu przyciągać ma większe szanse pozytywne i wspierające relacje.
 3. Zdrowie i dobre samopoczucie: Twierdzi się, że nasze myśli i emocje mogą wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Pozytywne myśli i emocje mogą pomóc w zmniejszeniu stresu i poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Działanie tej koncepcji może być bardziej psychologiczne niż fizyczne i jest to często kwestia wiary i przekonań jednostki. Warto traktować to jako inspirującą teorię, ale nie jako absolutną regułę rządzącą życiem.

Jak działa prawo przyciagania?

Zgodnie z tą teorią, nasze myśli, emocje i intencje mają wpływ na to, co przyciągamy do siebie w życiu. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że działanie prawa przyciągania opiera się na kilku głównych zasadach:

 1. Skupienie uwagi: Prawo przyciągania zakłada, że to, na czym skupiamy swoją uwagę, staje się bardziej dominujące w naszym życiu. Jeśli skupiamy się na pozytywnych myślach i celach, to bardziej prawdopodobne jest, że przyciągniemy pozytywne doświadczenia.
 2. Wizualizacja: Wizualizacja to proces wyobrażania sobie osiągnięcia swoich celów i marzeń. Twierdzi się, że wizualizacja może pomóc w osiągnięciu tych celów, ponieważ umacnia pozytywne przekonania i motywuje do działań.
 3. Pozytywne myśli i emocje: Twierdzi się, że utrzymywanie pozytywnego stanu umysłu i emocji może przyciągnąć dobre rzeczy w życiu. Negatywne myśli i emocje, według tej teorii, mogą przyciągać niepożądane sytuacje.
 4. Wiara i intencje: Istotne jest wiarę w możliwość osiągnięcia swoich celów i wyrażanie jasnych intencji. Twierdzi się, że to pomaga w przyciąganiu odpowiednich okoliczności i ludzi.

Prawo przyciągania a psychologia

Prawo przyciągania w kontekście psychologii jest bardziej ogólnym pojęciem niż naukowym prawem lub teorią psychologiczną. Jest to koncepcja rozwijana w dziedzinie rozwoju osobistego i psychologii pozytywnej, a nie w naukach dokładnych. Niemniej, można znaleźć pewne punkty styczne między prawem przyciągania a psychologią:

Pozytywna psychologia: Koncepcja prawa przyciągania często współgra z zasadami pozytywnej psychologii, która skupia się na aspektach ludzkiego dobrostanu, szczęścia i rozwoju osobistego. W tym kontekście, pozytywne myśli, koncentracja na celach i wizualizacja sukcesu mogą być elementami wpływającymi na dobre samopoczucie i osiągnięcia.

Pozytywne myślenie: Psychologia pozytywna skupia się na badaniu wpływu pozytywnego myślenia na jakość życia i osiągnięcia. Prawo przyciągania promuje pozytywne myśli jako narzędzie wpływające na to, co przyciągamy do siebie.

Samospełniająca się przepowiednia: W psychologii istnieje pojęcie samospełniającej się przepowiedni, które sugeruje, że nasze przekonania i oczekiwania mogą wpłynąć na to, jak się zachowujemy i jakie wyniki osiągamy. Prawo przyciągania ma pewien związek z tą ideą, ponieważ zakłada, że to, w co wierzymy, może wpłynąć na nasze doświadczenia.

W psychologii akademickiej nie istnieje formalne prawo przyciągania, które byłoby szeroko uznane przez społeczność naukową. Działanie tej koncepcji jest często bardziej psychologiczne i opiera się na wierzeniach i przekonaniach osobistych niż na naukowych dowodach.