Jaka jest najlepsza szkoła podstawowa w Warszawie? Ranking Szkół podstawowych

Wybór najlepszej szkoły podstawowej w Warszawie może być dla wielu rodziców wyjątkowo istotną decyzją. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu takiego wyboru, tak aby ostateczna decyzja była dobrze przemyślana. Istnieją także różne rankingi szkół podstawowych, które dostarczają informacji na temat jakości nauczania, wyników egzaminów i innych wskaźników. Jaka jest najlepsza szkoła podstawowa w Warszawie? Jak prezentuje się aktualny ranking?

Jak powstają rankingi najlepszych szkół w Warszawie?

Rankingi najlepszych szkół w Warszawie powstają na podstawie różnych czynników, takich jak:

 • Wyniki egzaminów. To jeden z najważniejszych czynników, który jest brany pod uwagę przy tworzeniu rankingów. Wyniki są wskaźnikiem tego, jak dobrze szkoła przygotowuje swoich uczniów do dalszej edukacji.
 • Osiągnięcia olimpijskie. Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych są również brane pod uwagę przy tworzeniu rankingów. Olimpiady to sprawdzian wiedzy i umiejętności uczniów, dlatego ich sukcesy są oznaką dobrej pracy szkoły.
 • Aktywność pozalekcyjna. Szkoły, które oferują bogaty program pozalekcyjny, są lepiej oceniane w rankingach. Aktywność pozalekcyjna pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania i talenty.
 • Ocena internautów. Niektóre rankingi uwzględniają opinie internautów na temat danej szkoły. Opinie te mogą być pomocne w ocenie atmosfery panującej w szkole i relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Najpopularniejszym rankingiem szkół w Warszawie jest ranking Perspektywy. Ranking ten jest tworzony na podstawie następujących czynników:

 • Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych.
 • Osiągnięcia olimpijskie.
 • Liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
 • Liczba punktów uzyskanych przez absolwentów na studiach.
 • Ocena internautów.

Ranking Perspektywy jest publikowany co roku i jest powszechnie uznawany za najwiarygodniejszy ranking szkół w Polsce. Oprócz rankingu Perspektywy istnieją również inne rankingi szkół w Warszawie, takie jak ranking WaszaEdukacja.pl i ranking Eduinwestor.pl. Rankingi te są tworzone na podstawie podobnych czynników, ale mogą się one różnić w zakresie poszczególnych kryteriów.

Jaka jest najlepsza szkoła podstawowa w Warszawie? Top 3

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepsze trzy szkoły podstawowe w Warszawie to:

 1. Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom im. Marceliny Darowskiej
 2. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus
 3. Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Te szkoły uzyskały najwyższe wyniki w egzaminach ósmoklasisty, osiągnęły znaczące sukcesy olimpijskie i oferują bogaty program pozalekcyjny.

Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom im. Marceliny Darowskiej to szkoła niepubliczna, która znajduje się na warszawskiej Ochocie. Szkoła ta kładzie duży nacisk na indywidualny rozwój uczniów i oferuje im szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus to również szkoła niepubliczna, która znajduje się na warszawskim Ursynowie. Szkoła ta słynie z wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II to szkoła publiczna, która znajduje się na warszawskim Ursynowie. Oferuje uczniom wysokiej jakości edukację i bogaty program pozalekcyjny.

Oczywiście, wybór najlepszej szkoły to decyzja indywidualna, która powinna być podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich czynników. Rankingi szkół mogą być pomocnym źródłem informacji, ale nie powinny być jedynym kryterium wyboru.

Ranking Szkół podstawowych w Warszawie Top 4-10

Według rankingu Perspektywy 2023, szkoły podstawowe w Warszawie, które znalazły się na miejscach od 4 do 10 to:

 • Szkoła Podstawowa nr 9 STO – niepubliczna, która znajduje się na warszawskim Ursynowie. Szkoła ta słynie z wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. Matki Teresy z Kalkuty – katolicka, która znajduje się na warszawskim Ursynowie. Kładzie duży nacisk na wychowanie i rozwój duchowy uczniów.
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jana Pawła II – publiczna, na warszawskiej Woli. Oferuje uczniom wysokiej jakości edukację i bogaty program pozalekcyjny.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej – publiczna, która znajduje się na warszawskiej Pradze Północ. Zapewnia uczniom wysokiej jakości edukację i bogaty program pozalekcyjny.
 • Szkoła Podstawowa nr 125 im. Kornela Makuszyńskiego – publiczna, na warszawskiej Białołęce.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika – publiczna, na warszawskiej Woli.
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego – publiczna, na Pradze Południe. 

Jakie są zasady przyjęć do najlepszych szkół podstawowych w Warszawie?

Zasady przyjęć do najlepszych szkół podstawowych w Warszawie są takie same jak do wszystkich innych szkół podstawowych w stolicy.

 • Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły – to kryterium jest najważniejsze i decyduje o przyjęciu do szkoły w pierwszej kolejności.
 • Ocena z języka polskiego i matematyki uzyskana przez kandydata w ostatnim roku nauki w przedszkolu lub w szkole podstawowej – to kryterium jest brane pod uwagę w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przekracza liczbę wolnych miejsc.
 • Ocena z języka angielskiego uzyskana przez kandydata w ostatnim roku nauki w przedszkolu lub w szkole podstawowej – to kryterium jest brane pod uwagę w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i posiadających jednakowe wyniki z języka polskiego i matematyki przekracza liczbę wolnych miejsc.
 • Inne kryteria, określone w statucie szkoły.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęć znajdują się na stronach internetowych szkół.