Ambiwertyk – kim jest oraz co wyróżnia taki typ osobowości?

Ambiwertyk to osoba o wyjątkowej osobowości, która wykazuje cechy zarówno ekstrawertyczne, jak i introwertyczne. To oznacza, że ambiwertyk może cieszyć się zarówno towarzystwem innych ludzi, jak i samotnością, w zależności od kontekstu i potrzeb osobistych. Jest to zrównoważony i elastyczny typ osobowości, który potrafi dostosować się do różnych sytuacji społecznych. Co warto wiedzieć o jego cechach?

Ambiwersja – definicja

Ambiwersja to typ osobowości, który charakteryzuje się równowagą między cechami introwertycznymi i ekstrawertycznymi. Osoby ambiwertyczne mogą czerpać energię zarówno z przebywania z innymi ludźmi, jak i z czasu spędzanego w samotności. Co, ciekawe, jako pojęcia, ambiwersja nie występowała ani w literaturze, ani w psychologii jako pojęcie związane z typami osobowości aż do 2021 roku. To neologizm, będący dostosowaniem typów osobowości do nowych odkryć, które pokazują, że nie można przypisać człowieka wyłącznie do typu intorwertyk czy ekstrawertyk, bo skala cech jest dziś znacznie szersza.

Ambiwersja to odrębny typ osobowości, który ma swoje własne cechy i zachowania. Osoby ambiwertyczne często są dobrze przystosowane do różnych sytuacji społecznych i zawodowych. Są elastyczne i potrafią dostosować się do różnych wymagań.

Kto to jest ambiwertyk i  co wyróżnia ten typ osobowości?

Ambiwertyk to osoba, która wykazuje zarówno cechy introwertyczne, jak i ekstrawertyczne, ale jednocześnie nie jest osobowością łącząca oba te typy, a jednostką zupełnie odrębną. Ambiwertycy to osoby, które są w stanie czerpać energię zarówno z przebywania z innymi ludźmi, jak i z czasu spędzanego w samotności. Są towarzyscy i lubią kontakty społeczne, ale jednocześnie cenią sobie swoją niezależność i potrzebę odosobnienia. Ambiwertycy często są dobrze przystosowani do różnych sytuacji społecznych i zawodowych. 

Do typowych cech wyróżniających ambiwertyków należą:

 • Towarzyskość i otwartość na innych – lubią przebywać w towarzystwie innych ludzi, rozmawiać z nimi i poznawać nowych znajomych.
 • Niezależność i potrzeba odosobnienia – cenią sobie swoją niezależność i potrzebują czasu dla siebie, aby się zregenerować.
 • Umiejętność słuchania i empatii – są dobrymi słuchaczami i potrafią zrozumieć potrzeby innych ludzi.
 • Elastyczność i adaptacyjność – ambiwertycy są w stanie dostosować się do różnych sytuacji społecznych i zawodowych.
 • Umiejętność współpracy i pracy w grupie – potrafią współpracować z innymi ludźmi i pracować w grupie.
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów – są w stanie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy w sposób racjonalny i logiczny.

Mocne cechy ambiwertyka

Ambiwertycy mają wiele mocnych stron, które mogą być cennym atutem w życiu osobistym i zawodowym. Do najczęstszych mocnych cech ambiwertyków należą:

 • Elastyczność i adaptacyjność – Są otwarci na nowe doświadczenia i nie boją się wyzwań.
 • Umiejętność słuchania i empatii – Są w stanie stworzyć atmosferę zaufania i otwartości.
 • Umiejętność współpracy i pracy w grupie – Są w stanie budować relacje i osiągać wspólne cele.
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów – Potrafią spojrzeć na problem z różnych perspektyw.
 • Towarzyskość i otwartość na innych – Dobrze nawiązują kontakty z ludźmi z różnych środowisk.

Przykłady zastosowań mocnych cech ambiwertyków

 • W życiu osobistym ambiwertycy mogą wykorzystać swoje mocne strony do budowania relacji z innymi ludźmi, nawiązywania nowych znajomości i osiągania swoich celów.
 • W pracy ambiwertycy mogą wykorzystać swoje mocne strony do pracy w zespole, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Wady ambiwertyka

Do najczęstszych wad ambiwertyków należą:

 • Trudności z podejmowaniem decyzji – Mogą mieć trudności z podjęciem decyzji, ponieważ mogą mieć tendencję do ważenia różnych czynników i perspektyw.
 • Nieśmiałość – W nowych sytuacjach społecznych.
 • Problemy z asertywnością – Mogą mieć trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i opinii.
 • Zmęczenie towarzyskie – Mogą odczuwać zmęczenie po spędzeniu zbyt dużo czasu w towarzystwie innych ludzi.

Przykłady zastosowań wad ambiwertyków

 • W życiu osobistym wady ambiwertyków mogą utrudniać im budowanie relacji z innymi ludźmi, podejmowanie decyzji i wyrażanie swoich potrzeb.
 • W pracy wady ambiwertyków mogą utrudniać im wykonywanie zadań wymagających asertywności i podejmowania szybkich decyzji.

Jaka praca dla ambiwertyka?

Ambiwertycy często dobrze radzą sobie w zawodach, które wymagają kontaktu z ludźmi, ale jednocześnie zapewniają im pewną niezależność. Mogą to być między innymi:

 • Sprzedawcy – ambiwertycy są dobrymi słuchaczami i potrafią zrozumieć potrzeby klientów. Są w stanie nawiązać z nimi relację i przekonać ich do zakupu produktu lub usługi.
 • Marketingowcy – są kreatywni i potrafią wymyślać skuteczne strategie marketingowe, które trafiają do odbiorców.
 • Menedżerowie – są dobrymi słuchaczami i potrafią współpracować z innymi ludźmi. 
 • Specjaliści ds. obsługi klienta – ambiwertycy są cierpliwi i potrafią rozwiązać problemy klientów. Są w stanie zapewnić im wysoki poziom obsługi.
 • Doradcy – są empatyczni i potrafią zrozumieć potrzeby innych ludzi. Są w stanie udzielić im wsparcia i pomocy.
 • Lekarze – są dobrzy w nawiązywaniu relacji z pacjentami. Są w stanie wysłuchać ich i udzielić im fachowej pomocy.
 • Nauczyciele – potrafią zaangażować uczniów w proces uczenia się. Są w stanie stworzyć przyjazną i wspierającą atmosferę w klasie.

Oczywiście nie jest to wyczerpująca lista. Ambiwertycy mogą odnaleźć się w wielu różnych zawodach, w których mogą wykorzystać swoje mocne strony, takie jak elastyczność, umiejętność słuchania i współpracy z innymi ludźmi.

Ambiwertyk, ekstrawertyk, introwertyk – różnice

Ambiwertyk, ekstrawertyk i introwertyk to trzy główne typy osobowości, które zostały zdefiniowane przez Carla Gustava Junga. Typ osobowości to względnie trwały sposób myślenia, odczuwania i reagowania na świat.

Ambiwertycy to osoby, które są w stanie czerpać energię zarówno z przebywania z innymi ludźmi, jak i z czasu spędzanego w samotności. Mogą być towarzyscy i lubią kontakty społeczne, ale jednocześnie cenią sobie swoją niezależność i potrzebę odosobnienia. Ambiwertycy często są elastyczni i potrafią dostosować się do różnych sytuacji społecznych i zawodowych.

Ekstrawertycy to osoby, które są bardziej skierowane na świat zewnętrzny. Czerpią energię z przebywania z innymi ludźmi i uczestniczenia w wydarzeniach społecznych. Ekstrawertycy są często otwarci, komunikatywni i lubią być w centrum uwagi.

Introwertycy to osoby, które są bardziej skierowane na świat wewnętrzny. Czerpią energię z czasu spędzanego w samotności i skupienia się na swoich własnych myślach i uczuciach. Introwertycy są często powściągliwi i niechętnie dzielą się swoimi myślami i uczuciami.

Przykłady różnic między tymi typami osobowości:

 • Ambiwertycy mogą cieszyć się imprezą z przyjaciółmi, ale też lubią spędzać czas w domu, czytając książkę lub oglądając film.
 • Ekstrawertycy będą bardziej skłonni do rzucenia się w wir imprezy i nawiązywania nowych znajomości, podczas gdy introwertycy będą bardziej skłonni do siedzenia w kącie i obserwowania.
 • Ambiwertycy mogą być dobrymi pracownikami zespołowymi, ale też mogą potrzebować czasu dla siebie, aby się zregenerować.
 • Ekstrawertycy mogą być dobrymi liderami, ponieważ są otwarci i komunikatywni.
 • Introwertycy mogą być dobrymi słuchaczami i doradcami, ponieważ są cierpliwi i potrafią zrozumieć potrzeby innych ludzi.
 • Ambiwertycy preferują pracę w grupie lub samodzielnie, ekstrawertycy w grupie, a introwertycy tylko samodzielnie.

Test na ambiwertyka

Oto test na ambiwertyka, który składa się z 10 pytań. Na każde pytanie odpowiedz zawsze, często, czasami lub rzadko.

 1. Wolisz spędzać czas w samotności, czy w towarzystwie innych ludzi?
 2. Lubisz być w centrum uwagi, czy wolisz pozostać w cieniu?
 3. Łatwo nawiązujesz nowe znajomości, czy wolisz skupiać się na swoich obecnych relacjach?
 4. Lubisz imprezować, czy wolisz spokojny wieczór w domu?
 5. Jesteś dobrym słuchaczem, czy wolisz mówić?
 6. Lubisz pracować w grupie, czy wolisz pracować samodzielnie?
 7. Jesteś dobrym liderem, czy wolisz wspierać liderów?
 8. Jesteś asertywny, czy wolisz unikać konfliktów?
 9. Jesteś otwarty na nowe doświadczenia, czy wolisz robić rzeczy, które znasz?
 10. Jesteś spontaniczny, czy wolisz planować swoje działania?

Wyniki testu:

 • Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś zawsze lub często, to prawdopodobnie jesteś introwertykiem.
 • Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś czasami, to prawdopodobnie jesteś ambiwertykiem.
 • Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś rzadko lub zawsze, to prawdopodobnie jesteś ekstrawertykiem.

Oczywiście, nie ma jednej idealnej odpowiedzi na każde pytanie. Każdy człowiek jest inny i może mieć cechy zarówno introwertyka, jak i ekstrawertyka.